Radioaktivitet I Florø, og ellers i verden…

Så lenge markeringene på kartet her er grønne, er det normal bakgrunnstråling.
Blir det rødt over lengre tid, kan det være grunn å bli bekymret.

Bakgrunnsstråling under 0.3uSv/h Normal bakgrunnstråling, slik vi alltid har hatt
Bakgrunnsstråling i området 0.3-0.8uSv/h er lett forhøyet bakgrunnstråling
Bakgrunnsstråling over 0.8uSv – er et nivå hvor vi bør være obs.

Serveren som viser data ligger på «http://radioactiveathome.org/»

Radioaktive nivåer i Florø de siste registreringer, a’ 30 minutters intervall:

Radioaktive nivåer i Florø de siste 1000 målinger:


Radioaktive nivåer i Florø de siste syv dager:

Målestasjonen er lokalisert i privathus i nærheten av Fjordbase i Florø.
Mer info her : Radioactive@home Kart over radioaktivitet på verdensbasis

 

Radnett – Statens strålevern har ikke egen målestasjon i Florø.
Her er link til faktadokumentasjon hos Statens Strålevern: LINK